Cách khóa ứng dụng trên iPhone bằng Face ID/ Touch ID hoặc mật khẩu dễ dàng

Để nâng cao quyền riêng tư, bảo mật một số ứng dụng iOS bao gồm tùy chọn yêu cầu xác thực mật mã hoặc Face ID trước khi có thể mở, ngay cả khi iPhone đã được mở khóa. Điều này giúp nâng cao bảo mật và quyền riêng tư cá nhân khi cho người khác mượt máy hoặc bảo mật thông tin. Trong bài viết này, Lucas sẽ hướng dẫn chi tiết cách khóa ứng dụng trên iPhone bằng Face ID Touch ID hoặc mật khẩu dễ dàng.

0