Cách sắp xếp ảnh bằng album và thư mục trên máy Mac

Sắp xếp các bức ảnh yêu thích có thể là một rắc rối, đặc biệt nếu bạn có rất nhiều ảnh. Tuy nhiên, Mac cung cấp nhiều cách để giữ mọi thứ theo thứ tự, bao gồm các thư mục và album. Bài viết này, Lucas sẽ hướng dẫn cách sắp xếp ảnh bằng album và thư mục trên máy Mac.

Như bạn có thể đoán, bạn có thể sử dụng album để lưu trữ tất cả ảnh bạn muốn. Mặt khác, các thư mục cho phép bạn lưu trữ album, album thông minh và các thư mục khác.

0