Cách quản lí và sắp xếp ảnh trên iPhone

Nếu bạn là người dùng iPhone thường xuyên chụp ảnh, có thể bạn sẽ có hàng nghìn bức ảnh trong ảnh của mình chiếm quá nhiều dung lượng lưu trữ. Bạn đang tìm cách cải thiện dung lượng và hình ảnh theo album theo ngày, tên, vị trí. Trong bài viết này Lucas sẽ hướng dẫn chi tiết cách quản lí và sắp xếp ảnh trên iPhone.

0