Bây giờ bạn đã biết tại sao quạt MacBook lại ồn ào và cách điều chỉnh. Nhưng bạn có thể theo dõi hiệu suất của nó để bạn biết khi nào cần phát ra âm thanh báo động. Nếu có bất kì thắc mắc hãy bình luận ngay phía bên dưới!