Cách đổi tên ảnh và video trên iPhone

Có thể có một số lý do khiến bạn muốn đổi tên ảnh và video trên iPhone. Như muốn đặt cho những khoảnh khắc đáng nhớ những cái tên có ý nghĩa hơn những cái tên được tự động gán. Hoặc có thể muốn làm cho ảnh và video dễ dàng tìm kiếm được trong ứng dụng Ảnh. Trong bài viết này Lucas sẽ hướng dẫn chi tiết cách đổi tên ảnh và video trên iPhone.

0