Cách tiết kiệm và kéo dài tuổi thọ pin trên Apple Watch

Tùy thuộc vào kiểu Apple Watch của bạn có thể sử dụng hơn một ngày trước khi cần sạc lại. Nhưng đôi khi bạn cần sử dụng pin lâu hơn một chút trước khi sử dụng lại bộ sạc. Trong bài viết này Lucas sẽ chia sẻ toàn bộ cách tiết kiệm và kéo dài tuổi thọ pin trên Apple Watch.

0