Tag Archives: tính năng ẩn

21 tính năng bị ẩn đi của iPhone mà người dùng lâu năm cũng chưa chắc biết

Iphone đang ngày càng trở thành xu thế chung được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên có những tính năng hữu dụng tuyệt vời mà có thể ngay cả những người dùng lâu năm cũng chưa chắc biết. Trả lời tin nhắn mà không cần mở khóa thiết bị Bạn có thể trả lời tin […]